Republika e Kosoves

Prizren

Rehabilitimi i kanalizimit dhe ujësjellësit (kanalizimi atmosferik, kanalizimi fekal dhe ujësjellësi )në rrugën Rugova dhe Nora Kelmendi në Komunën e Prizrenit

2020/11/20 - 2:53

Forma e aplikacionit: Rehabilitimi i kanalizimit dhe ujësjellësit (kanalizimi atmosferik, kanalizimi fekal dhe ujësjellësi )në rrugën Rugova dhe Nora Kelmendi në Komunën e Prizrenit