Republika e Kosoves

Prizren

Rehabilitimi i kanalizimit dhe ujësjellësit(kanalizimi atmosferik ,kanalizimi fekal,dhe ujësjellësi) në rrugën e vjeter te Hoqës së Qytetit në Komunën e Prizrenit

2020/11/20 - 2:54

Forma e aplikacionit: Rehabilitimi i kanalizimit dhe ujësjellësit(kanalizimi atmosferik ,kanalizimi fekal,dhe ujësjellësi) në rrugën e vjeter te Hoqës së Qytetit në Komunën e Prizrenit