Republika e Kosoves

Prizren

Rehabilitimi i ujësjellësit në rrugën Elviha Qelebija në Lagjen Kurillë

2020/11/20 - 3:23

Forma e aplikacionit: Rehabilitimi i ujësjellësit në rrugën Elviha Qelebija në Lagjen Kurillë