Republika e Kosoves

Prizren

Renovimi dhe mirëmbajtja të objekteve shëndetësore.

2020/07/28 - 11:05

Forma e aplikacionit: Renovimi dhe mirëmbajtja të objekteve shëndetësore.