Republika e Kosoves

Prizren

RREGULLORE PËR KRITERET E VENDOSJES SË OBJEKTEVE TË PËRKOHSHME NË SIPERFAQE PUBLIKE DHE PRIVATE

2021/06/11 - 5:52

Forma e aplikacionit: RREGULLORE PËR KRITERET E VENDOSJES SË OBJEKTEVE TË PËRKOHSHME NË SIPERFAQE PUBLIKE DHE PRIVATE