Republika Kosovo

Prizren

Misija & Vizija

Dobro došli

Stranica Prizrena biće stranica, na kojoj će se gradjani naše opštine a i šire, mogu informisati o radu i o našim dostignučima, zatim o našim preokupacijama kao i o preokupacijama naših gradjana !

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge

Pristup službenim dokumentima

Upitnik za Stanovnike Opštine Prizren

Državni portal

Pristup Službenom e-mail

Platforma on-line komunikacije

Elektronski registar upravnih postupaka

Digitalna za platforma za javno učešče

Informativna stranica o pandemiji COVID 19

Licensa

Centralne Institucije Republike Kosova

Popravi.org

Dozvola

Himna

Gradska karta

E-rekrutisanje

E-administracija

Brošure

Ovlašćenja

Učimo Albanski

Šire Učešče za dobro upravljanje

Visit Prizren