Republika Kosovo

Prizren

OBAVEŠTENJE

2020/01/03 - 2:36

Na osnovu Planiranog Opštinskog  Budžeta, Opštinskog  Direktorijata za Rad i Socijalno Staranje, za 2020 godinu, predviđena je budžetska linija za projekte :  Izgradnju kuća, Renoviranje kuća i stanova, kao i snabdevanje gradjevinskim materijalom za krovove.

Ovim projektom podržaće se ugrožene porodice bez smeštaja, kao i one oštećene i oronule kuće od starosti.

Prema tome pozivaju se zainteresovani da apliciraju od dana 06.01.2020 – 29.02.2020, na šalterima Opštinske Administracije Prizren.