Republika Kosovo

Prizren

Opština iznosi na javnoj debati Opštinski Pravilnik za Zaštitu Dečijih Prava

2019/04/03 - 8:33

Objavljuje se građanima, NVO-ma i svim zainteresovanima, sadržaj nacrt pravilnika i prihvatamo sve predloge i sugestije od strane predstavnika relevantnih institucija, civilnog društva, roditelja i dece.
Javna debata će se održati dana 12.04.2019 (petak) od 10.00 časova u crvenoj Sali u zgradi administracije Opštine.
U donjem linku ćete nači nacrt pravilnika.
PRAVILNIK ZA ZAŠTITU PRAVA DETETA