Republika Kosovo

Prizren

Opština poziva građane i NVO-je, koji kao fokus imaju oblast kulture, omladine i sporta da apliciraju za finansijsku podršku.

2019/02/08 - 3:49

Za detalje kliknite na donji link.

Javni Poziv

Deklaracija o Duplom Finansiranju

Formular za apliciranje