Republika Kosovo

Prizren

Odluka za usvajanje buđeta Opštine Prizren za 2020 godinu i predviđanja za 2021 i 2022 godinu;

2019/10/29 - 3:23

Oblik aplikacije: Odluka za usvajanje buđeta Opštine Prizren za 2020 godinu i predviđanja za 2021 i 2022 godinu;