Republika Kosovo

Prizren

Sazivam sednicu Komiteta za Politiku i Finansije, koja će se održati dana 29 ocotobra 2019

2019/10/23 - 2:59

Oblik aplikacije: Sazivam sednicu Komiteta za Politiku i Finansije, koja će se održati dana 29 ocotobra 2019