Republika Kosovo

Prizren

Memnuna Ajdini

Memnuna Ajdini, je rođena 1 februara 1969 godine u Prizrenu. 2015 godine je završila post-diplomske studije – master na Univerzitetu u Prištini, na edukativnom smeru/odsek Biologije. 1994 je završila studije na Fakultetu Prirodno Matematičkih Nauka Univerziteta u Prištini odsek Biologije.

Raadi kao nastavnica u srednoj višoj školi „Luciano Motroni“, sa 23 godine radnog iskustva. U periodu 1997-1998 je radila kao nastavnica u srednjoj školi „Jobanka Radivojević-Kica“, 1997-1998u osnovnoj školi „Mladen Ugarević“, u ovom periodu 1999-2018 u osnovnoj školi „Lidhja e Prizrenit“ i u osnovnoj školi „Lek Dukagjini“ u Prizrenu.

Bila je odbornica Skupštine Opštine Prizren 3 mandata, u periodu od 2007-2009, 2013-2017 i 2018. u decembru 2018, Ajdini je imenovana za Podpredsednika za Zajednice u opštini Prizren.

Pored maternjeg jezika-bosanskog, poznaje i albanski jezik.

Udata je i ima dvoje dece.