Republika e Kosoves

Prizren

ALUSH SHALA

Data e lindjes: 18.05.1958

Vendi i lindjes: Hoqë e Vogël

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Edukimi:

Fakulteti Ekonomik, drejtimi Menaxhment, niveli bachelor

Profesioni: Ekonomist, Epror ushtarak grada nënkolonel

Mandati: 2-të