Republika e Kosoves

Prizren

AZEM DURMIŠI

Data e lindjes: 07.04.1970

Vendi i lindjes: Manastiricë

Subjekti politik: Nova Demokratska Stranka

Edukimi:

Fakulteti i Edukimit, drejtimi Matematikë – Informatikë, niveli bachelor

Profesioni: Profesor Matematikë – Informatikë

Mandati: 1-rë