Republika e Kosoves

Prizren

CENNET SAYHADI

Data e lindjes: 21.07.1990

Vendi i lindjes: Prizren

Subjekti politik: Kosova Demokratik Turk Partisi

Edukimi:

Universiteti Gazi Ankara, Fakulteti Ekonomik, drejtimi Administratë Publike, niveli bachelor

Mandati: 1-rë