Republika e Kosoves

Prizren

DAFINA BLLACA

Data e lindjes: 02.12.1986

Vendi i lindjes: Mushtisht – Suharekë

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Edukimi:

Fakulteti Filologjik, drejtimi Gjuhë Angleze, niveli master

Fakulteti Filologjik, drejtimi Gjuhë Angleze, niveli bachelor

Profesioni: Profesoreshë e gjuhës angleze

Mandati: 1-rë