Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prizren

EDIS ALJILJI

Data e lindjes: 09.04.1983
Vendi i lindjes: Prizren
Subjekti politik: Koalicija Vakat

Edukimi:
Universiteti i Prizrenit, Fakulteti i Ekonomisë
Profesioni: Shërbim urgjent
Mandati: 1-rë