Republika e Kosoves

Prizren

Elisa Karadži

Data e lindjes: 07.08.1991
Vendi i lindjes: Prizren
Subjekti politik: Vakat

Edukimi:
Universiteti I Prizrenit, Fakulteti i shkencave kompjuterike – niveli master
Mandati: 1-rë