Republika e Kosoves

Prizren

Getoar Besimi

Data e lindjes: 23.09.1991
Vendi i lindjes: Lubjanë
Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Edukimi:
Niveli master në arkitekturë dhe urbanizëm, i certifikuar në fushën e trashëgimisë kulturore
Profesioni: Arkitekt
Mandati: 2-të