Republika e Kosoves

Prizren

KUJTESA KABASHI-SHATRI

Data e lindjes: 07.07.1986

Vendi i lindjes: Prizren

Subjekti politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

Edukimi:

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik

Profesioni: Magjistre e shkencave juridike

Mandati: 1-rë