Republika e Kosoves

Prizren

PRANVERIM BERISHA

Data e lindjes: 04.04.1983

Vendi i lindjes: Billushë

Subjekti politik: Nisma Socialdemokrate

Edukimi:

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti juridik, niveli master (në vazhdim e sipër)

Profesioni: Jurist

Përvoja politike:

Ish-kryetar i degës së subjektit politik Bashkimi Demokratik (2010-2013 dhe 2013-2016)

Kryetar i nëndegës së subjektit Nisma Socialdemokrate (2016)

Anëtar i Këshillit Drejtues dhe anëtar i kryesisë së degës së subjektit Nisma Social Demokrate në Prizren

Mandati: 1-rë