Republika e Kosoves

Prizren

RREZE HOXHA

Data e lindjes: 16.10.1993

Vendi i lindjes: Prizren

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Edukimi:

Universiteti UBT, drejtimi i Arkitekturës dhe Planifikimit Urban, niveli master (në vazhdim e sipër)

Universiteti UBT, drejtimi i Arkitekturës dhe Planifikimit Urban, niveli bachelor

Profesioni: Arkitekte

Mandati: 1-rë