Republika e Kosoves

Prizren

SADIJE JAKUPI

Data e lindjes: 04.10.1970

Vendi i lindjes: Istog

Subjekti politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

Edukimi:

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Edukimit, drejtimi Matematikë – Informatikë

Profesioni: Mësimdhënëse

Mandati: 1-rë