Republika e Kosoves

Prizren

SHERIFE BALAJ

Data e lindjes: 03.11.1990

Vendi i lindjes: Prizren

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Edukimi:

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, drejtimi Sociologji, niveli master

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, drejtimi Sociologji, niveli bachelor

Profesioni: Sociologe

Përvoja politike:

Drejtoreshë në Drejtorinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale në Komunën e Prizrenit (2016-2017)

Mandati: 1-rë