Republika e Kosoves

Prizren

SINAN ALIJAJ

Data e lindjes: 01.11.1969

Vendi i lindjes: Prizren

Subjekti politik: Nisma Socialdemokrate

Edukimi:

Fakulteti i arteve, drejtimi Skulpturë, niveli master

Fakulteti filozofik, drejtimi Histori, niveli bachelor

Profesioni: Skulptor, profesor i historisë

Mandati: 1-rë