Republika e Kosoves

Prizren

VENDIM PËR BARTJEN E MJETEVE TË PA SHPENZUARA NGA TË HYRAT VETANAKE TË VITIT 2016 DHE 2017 NË VITIN 2018;

2018/06/12 - 9:33

Forma e aplikacionit: VENDIM PËR BARTJEN E MJETEVE TË PA SHPENZUARA NGA TË HYRAT VETANAKE TË VITIT 2016 DHE 2017 NË VITIN 2018;