Republika e Kosoves

Prizren

Vendim për caktimin e normave tatimore për vitin 2021

2021/01/14 - 2:38

Forma e aplikacionit: Vendim për caktimin e normave tatimore për vitin 2021