Republika e Kosoves

Prizren

Vendim për miratimin e listës së veçent të pronave për dhënjen në shfrytëzim për vitin 2021

2021/01/14 - 2:41

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e listës së veçent të pronave për dhënjen në shfrytëzim për vitin 2021