Republika e Kosoves

Prizren

VENDIM PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËRFUNDIMTAR RRETH REALIZIMIT TË BUXHETIT TË KOMUNËS PËR VITIN FISKAL 2017;

2018/06/12 - 9:36

Forma e aplikacionit: VENDIM PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËRFUNDIMTAR RRETH REALIZIMIT TË BUXHETIT TË KOMUNËS PËR VITIN FISKAL 2017;