Republika e Kosoves

Rahovec

1.Raporti i degjimeve buxhetore publike per buxhetin e vitit 2022 dhe Kornizes Afatmesme Buxhetore (KAB) 2022-2024-SCAN

2021/12/31 - 11:11

Forma e aplikacionit: 1.Raporti i degjimeve buxhetore publike per buxhetin e vitit 2022 dhe Kornizes Afatmesme Buxhetore (KAB) 2022-2024-SCAN