Republika e Kosoves

Rahovec

Përfundoi mbledhja e Komitetit konsultativ për Persona me Aftësi të Kufizuara, e treta me radhë

2024/06/20 - 3:09

Sot, 21 qershor 2024, në sallën e kuvendit, u mbajt mbledhja e tretë e komitetit. Qëllimi i komitetit është nxitja, mbrojtja dhe sigurimi i mundësisë, që të gjithë personat me aftësi të kufizuara në Komunën e Rahovecit, t’i gëzojnë të drejtat në mënyrë të barabartë.
🔻Për këtë mbledhje, u shqyrtua ky REND DITE: 👇🏼
1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
2. Të ndryshme;
3. Vizitë OJQ-ve të Komunës së Rahovecit: Hareja, Hendikos, Opfakos dhe SHL-Kosova.