Republika e Kosoves

Rahovec

THIRRET MBLEDHJA E KOMITETIT PËR SHËNDETËSI DHE PËRKUJDESJE SOCIALE, E E TRETA PËR VITIN 2024

2024/06/20 - 2:09

🔸Ftohen anëtarët e Komitetit për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale të Komunës së Rahovecit, që të marrin pjesë në mbledhjen e tretë, e cila do të mbahet më 28 qershor 2024, ditën e premte, në ora 10:00, në sallën e KK- Rahovec.
🔸Për këtë mbledhje propozohet ky 👇🏼
REND DITE
1. Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
2. Vizitë në QMF në fshatin Fortesë dhe Drenoc;
3. Të ndryshme