Republika e Kosoves

Rahovec

Ndërtimi i kolektorit dhe i shtratit të lumit në Hoçë të madhe, Brestoc, Hoçë e vogël

2024/04/12 - 10:47

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i kolektorit dhe i shtratit të lumit në Hoçë të madhe, Brestoc, Hoçë e vogël