Republika e Kosoves

Rahovec

Ndërtimi i rrugëve në qytet Rr. Ibrahim rugova, Rr. Xhelal Hajda dhe Rr. Muharrem Dina

2024/04/12 - 10:58

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i rrugëve në qytet Rr. Ibrahim rugova, Rr. Xhelal Hajda dhe Rr. Muharrem Dina