Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim për caktimin e grupit punues për hartimin e Projektbuxhetit të Komunës së Rahovecit për vitin 2025-2027

2024/07/09 - 2:35

Forma e aplikacionit: Vendim për caktimin e grupit punues për hartimin e Projektbuxhetit të Komunës së Rahovecit për vitin 2025-2027