Republika e Kosoves

Rahovec

Plani i punës së Kryetarit të Komunës dhe Qeverisë Komunale 2023

Raporti vjetor i punës (Janar-Dhjetor 2022) Komuna Rahovec

Plani i punses se Kryetarit te Komunes per vitin 2022

Plani i punes se kryetarit te komunes dhe qeverise komunale per vitin 2021

Plani i punes se kryetarit te komunes dhe qeverise komunale per vitin 2020

  Plani vjetor i punës së Kryetarit dhe Qeverisë komunale për vitin 2019

  Plani vjetor i punës së Kryetarit dhe Qeverisë Komunale për vitin 2018