Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

Mbiemri:                     Hoti     

Emri:                           Besnik

Data e lindjes:           11.03.1984

Vendi i lindjes:          Ratkoc (Rahovec)

Shtetësia:                   Kosovare

Adresa:                       Ratkoc, Rahovec

Nr. i telefonit:          +383 (0) 45 331 300

E-mail:                      besnik.hoti@rks-gov.net

Për më shumë lexo këtu