Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtoreshë

Mbiemri:                     Sallteku     

Emri:                            Saranda

Data e lindjes:           30.01.1984

Vendi i lindjes:         Radostë (Rahovec)

Shtetësia:                     Kosovare

Adresa:                        Radostë, Rahovec

Nr. i telefonit:          +377 (0) 45 134 002

E-mail:                         saranda.sallteku@rks-gov.net

Për më shumë lexo këtu