Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri:Berat
Mbiemri:Duraku
Adresa:Krushë e Madhe 21080, Rahovec, Republika e Kosovës
Telefoni: +377 (0) 45 134 003
E-mail:berat.duraku@rks-gov.net
Shtetësia: Kosovar
Data e lindjes:22.05.1982
Gjinia:Mashkull
Statusi martesor: I martuar

Për më shumë lexo këtu