Republika e Kosoves

RahovecTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E AUTOMJETEVE TË KOMUNËS
623-23-5470-2-2-1
02-06-2023 22-06-2023 Detajet
DIGJITALIZIMI I TË DHËNAVE PËR INFRASTRUKTURËN PUBLIKE DHE NDËRTIMI I WEBGIS–it PËR KOMUNËN E RAHOVECIT
623-23-5382-2-2-1
30-05-2023 19-06-2023 Detajet
NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE - LOT I – Ritenderim
623-23-5386-5-1-1
30-05-2023 22-06-2023 Detajet
NDËRTIMI I QENDRËS RINORE DHE KULTURORE NË RAHOVEC
623-23-2255-5-1-1
23-05-2023 15-06-2023 Detajet
ZHVENDOSJA E RRJETIT DHE TRAFOS NË SHESHIN QENDROR
623-23-5687-5-2-1
06-06-2023 16-06-2023 Detajet
HEKUROSJA E LIBRAVE TË GJENDJES CIVILE
623-23-5603-2-3-6
02-06-2023 07-06-2023 Detajet