Republika e Kosoves

RahovecTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
MIRËMBAJTJA E SHTIGJEVE TË ECJES NË KOMUNËN E RAHOVECIT DENJË, KRUSHË E MADHE, GRADISH, DRENOC, RAHOVEC (SHTEGU TE ZHDRELLA, SHTEGU TE MAJA E SHKODRANIT) DHE PASTRIMI I LUMIT BIQEC NË RATKOC
623-22-6019-5-2-1
17-06-2022 07-07-2022 Detajet
OFRIMI I SHËRBIMEVE JURIDIKE LIGJORE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT
623-22-6452-2-2-1
29-06-2022 19-07-2022 Detajet
NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I OBORRIT TE DEPOT E MATREXIT – XËRXË
623-22-6025-5-2-1
20-06-2022 12-07-2022 Detajet