Republika e Kosoves

RahovecTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
FURNIZIM ME GYPA PVC
623-23-171-1-2-1
20-01-2023 09-02-2023 Detajet
MBIKËQYRJA E INVESTIMEVE KAPITALE NË KOMUNËN E RAHOVECIT
623-23-363-2-2-1
01-02-2023 21-02-2023 Detajet
MBJELLJA DHE MIRËMBAJTJA E LULEVE NË HAPËSIRA PUBLIKE
623-23-267-2-2-1
31-01-2023 20-02-2023 Detajet
FURNIZIMI I BIBLIOTEKAVE ME LIBRA
623-23-197-1-2-1
23-01-2023 13-02-2023 Detajet
MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE KULTURORE, MONUMENTEVE, FUSHAVE SPORTIVE DHE REKREATIVE
623-23-261-2-2-1
26-01-2023 15-02-2023 Detajet
KONSULENCË PËR HARTIMIN E PROJEKTEVE PËR FERMERË DHE BIZNESE
623-23-434-2-2-1
31-01-2023 10-02-2023 Detajet
SHËRBIME PËR TË GJITHA MANIFESTIME E AKTIVITETEVE KULTURORE PËR VITIN 2023, SHËRBIME ME LED PROFESIONAL, ZËRIMIT DHE NDRIÇIMIT PROFESIONAL PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT
623-23-225-2-3-6
26-01-2023 01-02-2023 Detajet
BLERJA E DY AUTOAMBULANCAVE
623-23-162-1-2-1
20-01-2023 09-02-2023 Detajet
HARTIMI I PROJEKTEVE TË NDRYSHME NË KOMUNËN E RAHOVECIT
623-23-321-2-1-1
01-02-2023 16-02-2023 Detajet