Republika e Kosoves

Rahovec

Detajet e Tenderit

FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024
623-23-13234-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
28-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
08-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-28T01:01:00
Vlera e kontratës:
124640 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024 124640 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.P.T.,,Haris" FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024 121360 EUR
FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024 84624 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024 99712 EUR
N.T.SH. " NAZI TRAVEL " FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024 95087.2 EUR
Avni Murtezi B.I. FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024 107748 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KIGA SH.P.K.; LIKI GROUP SH.P.K. FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024 86264 EUR
N.T.P.''GRESA - COMMERCE '' FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023 2024 81016 EUR