Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

Ftesë për mbledhjen e parë inauguruese të Kuvendit të Komunës 03.12.2021

2021/11/24 - 3:07

Forma e aplikacionit: Ftesë për mbledhjen e parë inauguruese të Kuvendit të Komunës 03.12.2021