Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri:Besnik

Mbiemri: Hoti

Data e lindjes:11.03.1984

Vendi i lindjes:Ratkoc Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Ratkoc, Rahovec

Nr. i telefonit: +377 (0) 45 331 300

E-mail: besnik.hoti@rks-gov.net

Për më shumë lexo këtu