Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtoreshë

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri:                      Besmire

Mbiemri:                Bytyqi

Data e lindjes:

Vendi i lindjes:     Opterushë

Shtetësia:               Kosovare

Adresa:

Nr. i telefonit:

E-mail:                   besmire.bytyqi@rks-gov.net

Për më shumë lexo këtu