Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Hasan

Mbiemri: Përboqi

Data e lindjes:

Vendi i lindjes:Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Rahovec

Nr. i telefonit: +377 (0) 45  488 813

E-mail: hasan.perboqi@rks-gov.net

Për më shumë lexo këtu