Republika e Kosoves

Rahovec

Komiteti për Arsim

Fahrije Lushi Morina – Kryesuese ( fahrijelushi84@gmail.com) – 044/479 – 456

Ellma Hamza – Anëtare (darishamza4@gmail.com) – 044/984 – 664

Leonard Morina – Anëtar (leonardmorina_9@hotmail.com) – 049/897 – 619

Alban Bajraktari – Anëtar (bajraktarialban@hotmail.com) – 049/884 – 639

Xhevdet Morina – Anëtar (xhevdeti_40@live.com ) –