Republika e Kosoves

Rahovec

Konkurs për plotësimin e vendit të punës Drejtor/es – 1 pozitë e lirë SHMLP”Selajdin Mullaabazi – Mici”

2021/04/06 - 3:37

Forma e aplikacionit: Konkurs për plotësimin e vendit të punës Drejtor/es – 1 pozitë e lirë SHMLP”Selajdin Mullaabazi – Mici”