Republika e Kosoves

Rahovec

DREJTORESHË

Mbiemri:                    Kleqka

Emri:                            Bjondina

Data e lindjes:          30.06.1995

Vendi i lindjes:         Rahovec

Shtetësia:                  Kosovare

Adresa:                       Rahovec

Nr. i telefonit:          +383 (0) 49 406 442

E-mail:                         bjondina.kleqka@rks-gov.net