Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

DBPZHR, publikon listën e përfituesve të subvencioneve për Ordinanca Veterinare

2020/11/19 - 4:34

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBPZHR) në komunën e Rahovecit, ka përgatitur dhe ka publikuar raportin dhe listën me emrat e përfituesve të subvencioneve për Ordinanca Veterinare. Shpallja e përfitueseve është bërë duke u bazuar në thirrjen për aplikim “Për ndarjen e Subvencioneve për Ordinancat Veterinare”, me numër të protokollit 4137 të datës 19/11/2020.

Njoftimin për nënshrkimin e kontratës do të bëhet gjatë javes së ardhshme.

Lista : Perfituesit per veterinari