Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

DBPZHR, publikon listën e përfituesve të subvencioneve për përpunuesit e pemëve dhe perimeve

2020/11/19 - 4:28

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBPZHR) në komunën e Rahovecit, ka përgatitur dhe ka publikuar raportin dhe listën me emrat e përfituesve të subvencioneve për përpunuesit e pemëve dhe perimeve. Shpallja e përfitueseve është bërë duke u bazuar në thirrjen për aplikim “Për ndarjen e Subvencioneve për Përpunuesit e Pemëve dhe Perimeve”, me numër të protokollit 4138 të datës 13/10/2020.

Të gjIthë ata që janë përfitues dhe që gjenden pjesë e kësaj liste do të kontaktohen me kohë pasi kanë për të nënshkruar kontratë me kryetarin e Komunës.

Lista : Perfituesit Perpunues te pemeve dhe perimeve-Bujqesi