Republika e Kosoves

Rahovec

DEZhT, bënë publik  Ankandi për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatshkurtër

2020/06/29 - 10:00

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillimit dhe Turizmit (DEZhT), në Komunën e Rahovecit ka publikuar njoftimin për vënien në Ankandi publik për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatshkurtër.

Për më shumë të dhëna lidhur me ankandin, mund të gjeni në këtë vegëz: https://kk.rks-gov.net/rahovec/wp-content/uploads/sites/23/2020/06/Njoftimi-Ankandi-Publik-per-dhenien-e-prones-se-paluajtshme-te-komunes-ne-shfrytezim-afatshkurter.pdf .

Zyra për Informim