Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm publikon raportin e vlerësimit të ofertave të ankandit publik nr. 849, të datës 02.03.2021

2021/03/31 - 3:55

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm në komunën e Rahovecit ka publikuar raportin e vlerësimit të ofertave të ankandit publik nr. 849, të datës 02.03.2021.

Në këtë vegëz: https://kk.rks-gov.net/rahovec/wp-content/uploads/sites/23/2021/03/Raporti-i-vleresimit-te-ofertave-te-ankandit-publik-nr.-849-te-dates-02.03.2021.pdf , mund të gjeni raportin me të gjitha detajet.

 

Zyra për Informim